iklan

TABEL NAIK TURUN HARGA SAHAM

AGRI Value Prev Change Change (%)
AALI 0 0 0 NAN%
BISI 0 0 0 NAN%
UNSP 0 0 0 NAN%

iklan

iklan

AGRI Value Prev Change Change (%)
TBLA 0 0 0 NAN%
SMAR 0 0 0 NAN%
SIMP 0 0 0 NAN%
SGRO 0 0 0 NAN%
LSIP 0 0 0 NAN%
GZCO 0 0 0 NAN%
BWPT 0 0 0 NAN%
BASIC-IND Value Prev Change Change (%)
INKP 0 0 0 NAN%
TKIM 0 0 0 NAN%
SMGR 0 0 0 NAN%
SMCB 0 0 0 NAN%
NIKL 0 0 0 NAN%
KRAS 0 0 0 NAN%
JPFA 0 0 0 NAN%
INTP 0 0 0 NAN%
CPIN 0 0 0 NAN%
BRPT 0 0 0 NAN%
CONSUMER Value Prev Change Change (%)
AISA 0 0 0 NAN%
ICBP 0 0 0 NAN%
GGRM 0 0 0 NAN%
INDF 0 0 0 NAN%
KAEF 0 0 0 NAN%
UNVR 0 0 0 NAN%
ROTI 0 0 0 NAN%
RMBA 0 0 0 NAN%
MYOR 0 0 0 NAN%
KLBF 0 0 0 NAN%
FINANCE Value Prev Change Change (%)
BDMN 0 0 0 NAN%
PNBN 0 0 0 NAN%
BTPN 0 0 0 NAN%
BMRI 0 0 0 NAN%
BJBR 0 0 0 NAN%
BBTN 0 0 0 NAN%
BBRI 0 0 0 NAN%
BBNI 0 0 0 NAN%
BBKP 0 0 0 NAN%
BBCA 0 0 0 NAN%
INFRASTRUC Value Prev Change Change (%)
TLKM 0 0 0 NAN%
TBIG 0 0 0 NAN%
JSMR 0 0 0 NAN%
PGAS 0 0 0 NAN%
ISAT 0 0 0 NAN%
INDY 0 0 0 NAN%
GIAA 0 0 0 NAN%
EXCL 0 0 0 NAN%
CMNP 0 0 0 NAN%
BTEL 0 0 0 NAN%
MINING Value Prev Change Change (%)
MEDC 0 0 0 NAN%
TINS 0 0 0 NAN%
PTBA 0 0 0 NAN%
ITMG 0 0 0 NAN%
INCO 0 0 0 NAN%
ENRG 0 0 0 NAN%
BUMI 0 0 0 NAN%
BORN 0 0 0 NAN%
ANTM 0 0 0 NAN%
ADRO 0 0 0 NAN%
MISC-IND Value Prev Change Change (%)
INDR 0 0 0 NAN%
IMAS 0 0 0 NAN%
GJTL 0 0 0 NAN%
AUTO 0 0 0 NAN%
ASII 0 0 0 NAN%
ADMG 0 0 0 NAN%
MASA 0 0 0 NAN%
INDS 0 0 0 NAN%
POLY 0 0 0 NAN%
SMSM 0 0 0 NAN%
PROPERTY Value Prev Change Change (%)
WIKA 0 0 0 NAN%
PWON 0 0 0 NAN%
PTPP 0 0 0 NAN%
ELTY 0 0 0 NAN%
CTRA 0 0 0 NAN%
BSDE 0 0 0 NAN%
BKSL 0 0 0 NAN%
ASRI 0 0 0 NAN%
APLN 0 0 0 NAN%
ADHI 0 0 0 NAN%
TRADE Value Prev Change Change (%)
AKRA 0 0 0 NAN%
RALS 0 0 0 NAN%
MNCN 0 0 0 NAN%
MAPI 0 0 0 NAN%
HEXA 0 0 0 NAN%
ERAA 0 0 0 NAN%
BMTR 0 0 0 NAN%
BHIT 0 0 0 NAN%
ASGR 0 0 0 NAN%
UNTR 0 0 0 NAN%
MINING Value Prev Change Change (%)
ADRO 0 -1,145 -100%
ANTM 0 -765 -100%
TINS 0 -745 -100%

iklan

iklan

MINING Value Prev Change Change (%)
PTBA 0 -2,000 -100%
MEDC 0 -402 -100%
ITMG 0 -8,275 -100%
INCO 0 -3,860 -100%
ENRG 0 -56 -100%
BUMI 0 -50 -100%
BORN 0 0 NAN%
FINANCE Value Prev Change Change (%)
BBNI 0 -4,590 -100%
PNBN 0 -755 -100%
BTPN 0 -2,110 -100%
BMRI 0 -5,475 -100%
BJBR 0 -905 -100%
BDMN 0 -2,300 -100%
BBTN 0 -1,250 -100%
BBRI 0 -3,190 -100%
BBKP 0 -244 -100%
BBCA 0 -28,025 -100%
BASIC-IND Value Prev Change Change (%)
BRPT 0 -700 -100%
INKP 0 -9,050 -100%
CPIN 0 -6,200 -100%
INTP 0 -10,850 -100%
JPFA 0 -1,120 -100%
TKIM 0 -6,175 -100%
SMGR 0 -9,200 -100%
SMCB 0 -975 -100%
NIKL 0 -715 -100%
KRAS 0 -324 -100%
MISC-IND Value Prev Change Change (%)
INDR 0 -2,160 -100%
SMSM 0 -1,225 -100%
POLY 0 -50 -100%
MASA 0 0 NAN%
INDS 0 -1,935 -100%
IMAS 0 -695 -100%
GJTL 0 -452 -100%
AUTO 0 -855 -100%
ASII 0 -4,670 -100%
ADMG 0 -116 -100%
TRADE Value Prev Change Change (%)
UNTR 0 -23,600 -100%
RALS 0 -565 -100%
MAPI 0 -575 -100%
MNCN 0 -755 -100%
HEXA 0 -3,860 -100%
ERAA 0 -1,590 -100%
BMTR 0 -226 -100%
BHIT 0 -50 -100%
ASGR 0 -740 -100%
AKRA 0 -2,660 -100%
AGRI Value Prev Change Change (%)
SMAR 0 -2,970 -100%
UNSP 0 -90 -100%
TBLA 0 -780 -100%
SIMP 0 -310 -100%
SGRO 0 -1,395 -100%
LSIP 0 -995 -100%
GZCO 0 -50 -100%
BWPT 0 -103 -100%
BISI 0 -895 -100%
AALI 0 -10,650 -100%
INFRASTRUC Value Prev Change Change (%)
ISAT 0 -2,030 -100%
INDY 0 -910 -100%
GIAA 0 -230 -100%
EXCL 0 -2,060 -100%
CMNP 0 -1,115 -100%
BTEL 0 0 NAN%
PGAS 0 -1,010 -100%
JSMR 0 -3,220 -100%
TBIG 0 -1,295 -100%
TLKM 0 -2,810 -100%
CONSUMER Value Prev Change Change (%)
UNVR 0 -8,000 -100%
ROTI 0 -1,225 -100%
RMBA 0 -480 -100%
MYOR 0 -2,320 -100%
KLBF 0 -1,500 -100%
KAEF 0 -2,740 -100%
INDF 0 -7,525 -100%
ICBP 0 -10,150 -100%
GGRM 0 -42,675 -100%
AISA 0 -218 -100%
PROPERTY Value Prev Change Change (%)
ADHI 0 -515 -100%
PWON 0 -370 -100%
PTPP 0 -835 -100%
ELTY 0 0 NAN%
CTRA 0 -665 -100%
BSDE 0 -800 -100%
BKSL 0 -50 -100%
ASRI 0 -122 -100%
APLN 0 -101 -100%
WIKA 0 -1,130 -100%
MINING Value Prev Change Change (%)
ADRO 0 -1,135 -100%
ANTM 0 -685 -100%
TINS 0 -655 -100%

iklan

iklan

MINING Value Prev Change Change (%)
PTBA 0 -2,110 -100%
MEDC 0 -472 -100%
ITMG 0 -7,800 -100%
INCO 0 -3,270 -100%
ENRG 0 -51 -100%
BUMI 0 -50 -100%
BORN 0 0 NAN%
AGRI Value Prev Change Change (%)
BWPT 0 -115 -100%
UNSP 0 -62 -100%
TBLA 0 -720 -100%
SMAR 0 -3,230 -100%
SIMP 0 -318 -100%
SGRO 0 -1,900 -100%
LSIP 0 -1,005 -100%
GZCO 0 -50 -100%
BISI 0 -825 -100%
AALI 0 -9,550 -100%
TRADE Value Prev Change Change (%)
AKRA 0 -2,490 -100%
BHIT 0 -50 -100%
ASGR 0 -660 -100%
BMTR 0 -200 -100%
ERAA 0 -1,480 -100%
UNTR 0 -19,325 -100%
RALS 0 -575 -100%
MNCN 0 -890 -100%
MAPI 0 -685 -100%
HEXA 0 -3,610 -100%
PROPERTY Value Prev Change Change (%)
CTRA 0 -655 -100%
WIKA 0 -1,220 -100%
PWON 0 -428 -100%
PTPP 0 -1,000 -100%
ELTY 0 -50 -100%
BSDE 0 -735 -100%
BKSL 0 -50 -100%
ASRI 0 -131 -100%
APLN 0 -117 -100%
ADHI 0 -630 -100%
FINANCE Value Prev Change Change (%)
PNBN 0 -820 -100%
BTPN 0 -2,200 -100%
BJBR 0 -920 -100%
BMRI 0 -5,300 -100%
BDMN 0 -2,760 -100%
BBTN 0 -1,310 -100%
BBRI 0 -3,150 -100%
BBNI 0 -4,680 -100%
BBKP 0 -181 -100%
BBCA 0 -31,000 -100%
CONSUMER Value Prev Change Change (%)
RMBA 0 -240 -100%
UNVR 0 -8,000 -100%
ROTI 0 -1,225 -100%
MYOR 0 -2,220 -100%
KLBF 0 -1,520 -100%
KAEF 0 -1,715 -100%
INDF 0 -6,675 -100%
ICBP 0 -9,325 -100%
GGRM 0 -49,150 -100%
AISA 0 0 NAN%
MISC-IND Value Prev Change Change (%)
INDR 0 -2,300 -100%
IMAS 0 -700 -100%
GJTL 0 -404 -100%
AUTO 0 -935 -100%
ASII 0 -5,375 -100%
ADMG 0 -104 -100%
MASA 0 -560 -100%
INDS 0 -2,250 -100%
POLY 0 -50 -100%
SMSM 0 -1,180 -100%
BASIC-IND Value Prev Change Change (%)
TKIM 0 -7,200 -100%
SMGR 0 -9,475 -100%
SMCB 0 -1,035 -100%
NIKL 0 -625 -100%
KRAS 0 -368 -100%
JPFA 0 -1,135 -100%
INTP 0 -12,300 -100%
INKP 0 -8,125 -100%
CPIN 0 -6,000 -100%
BRPT 0 -1,210 -100%
INFRASTRUC Value Prev Change Change (%)
BTEL 0 0 NAN%
TBIG 0 -1,195 -100%
PGAS 0 -1,155 -100%
JSMR 0 -4,270 -100%
ISAT 0 -2,560 -100%
INDY 0 -955 -100%
GIAA 0 -258 -100%
EXCL 0 -2,840 -100%
CMNP 0 -1,300 -100%
TLKM 0 -3,060 -100%
MISC-IND Value Prev Change Change (%)
ADMG 0 -100 -100%
ASII 0 -3,630 -100%
SMSM 0 -1,275 -100%

iklan

iklan

MISC-IND Value Prev Change Change (%)
POLY 0 0 NAN%
MASA 0 0 NAN%
INDS 0 -1,740 -100%
INDR 0 -2,040 -100%
IMAS 0 -482 -100%
GJTL 0 -320 -100%
AUTO 0 -790 -100%
AGRI Value Prev Change Change (%)
BWPT 0 -77 -100%
UNSP 0 -54 -100%
TBLA 0 -520 -100%
SMAR 0 -3,050 -100%
SIMP 0 -218 -100%
SGRO 0 -2,500 -100%
LSIP 0 -690 -100%
GZCO 0 -50 -100%
BISI 0 -850 -100%
AALI 0 -6,100 -100%
FINANCE Value Prev Change Change (%)
BBCA 0 -26,050 -100%
BBNI 0 -4,010 -100%
BBKP 0 -117 -100%
BBRI 0 -2,710 -100%
BBTN 0 -875 -100%
PNBN 0 -765 -100%
BTPN 0 -1,840 -100%
BMRI 0 -4,300 -100%
BJBR 0 -930 -100%
BDMN 0 -2,220 -100%
MINING Value Prev Change Change (%)
INCO 0 -2,430 -100%
TINS 0 -454 -100%
PTBA 0 -1,805 -100%
MEDC 0 -410 -100%
ITMG 0 -7,050 -100%
ENRG 0 -50 -100%
BUMI 0 -50 -100%
BORN 0 0 NAN%
ANTM 0 -480 -100%
ADRO 0 -925 -100%
BASIC-IND Value Prev Change Change (%)
TKIM 0 -4,900 -100%
SMGR 0 -5,950 -100%
NIKL 0 -412 -100%
SMCB 0 -835 -100%
KRAS 0 -161 -100%
JPFA 0 -875 -100%
INTP 0 -10,675 -100%
INKP 0 -4,970 -100%
CPIN 0 -3,930 -100%
BRPT 0 -1,000 -100%
CONSUMER Value Prev Change Change (%)
RMBA 0 -274 -100%
UNVR 0 -7,000 -100%
ROTI 0 -1,230 -100%
MYOR 0 -2,070 -100%
KLBF 0 -1,210 -100%
KAEF 0 -1,210 -100%
INDF 0 -6,275 -100%
ICBP 0 -10,000 -100%
GGRM 0 -42,525 -100%
AISA 0 0 NAN%
TRADE Value Prev Change Change (%)
HEXA 0 -2,370 -100%
ERAA 0 -1,190 -100%
BMTR 0 -212 -100%
BHIT 0 -50 -100%
ASGR 0 -785 -100%
AKRA 0 -1,790 -100%
MNCN 0 -950 -100%
MAPI 0 -610 -100%
RALS 0 -550 -100%
UNTR 0 -16,350 -100%
PROPERTY Value Prev Change Change (%)
WIKA 0 -940 -100%
PWON 0 -372 -100%
PTPP 0 -650 -100%
ELTY 0 -50 -100%
CTRA 0 -545 -100%
BSDE 0 -695 -100%
BKSL 0 -50 -100%
ASRI 0 -108 -100%
APLN 0 -98 -100%
ADHI 0 -590 -100%
INFRASTRUC Value Prev Change Change (%)
BTEL 0 0 NAN%
TBIG 0 -1,070 -100%
PGAS 0 -770 -100%
JSMR 0 -2,660 -100%
ISAT 0 -1,920 -100%
INDY 0 -740 -100%
GIAA 0 -184 -100%
EXCL 0 -2,290 -100%
CMNP 0 0 NAN%
TLKM 0 -3,090 -100%
AGRI Value Prev Change Change (%)
AALI 0 -10,300 -100%
BISI 0 -1,350 -100%
UNSP 0 -97 -100%

iklan

iklan

AGRI Value Prev Change Change (%)
TBLA 0 -945 -100%
SMAR 0 -4,100 -100%
SIMP 0 -340 -100%
SGRO 0 -2,250 -100%
LSIP 0 -1,205 -100%
GZCO 0 -50 -100%
BWPT 0 -118 -100%
BASIC-IND Value Prev Change Change (%)
INKP 0 -7,050 -100%
TKIM 0 -10,500 -100%
SMGR 0 -12,625 -100%
SMCB 0 -1,325 -100%
NIKL 0 -975 -100%
KRAS 0 -340 -100%
JPFA 0 -1,645 -100%
INTP 0 -20,000 -100%
CPIN 0 -6,125 -100%
BRPT 0 -935 -100%
CONSUMER Value Prev Change Change (%)
AISA 0 0 NAN%
ICBP 0 -11,400 -100%
GGRM 0 -53,125 -100%
INDF 0 -7,475 -100%
KAEF 0 -2,810 -100%
UNVR 0 -43,425 -100%
ROTI 0 -1,280 -100%
RMBA 0 -358 -100%
MYOR 0 -2,210 -100%
KLBF 0 -1,635 -100%
FINANCE Value Prev Change Change (%)
BDMN 0 -4,600 -100%
PNBN 0 -1,270 -100%
BTPN 0 -3,130 -100%
BMRI 0 -6,800 -100%
BJBR 0 -1,840 -100%
BBTN 0 -1,920 -100%
BBRI 0 -4,120 -100%
BBNI 0 -7,375 -100%
BBKP 0 -272 -100%
BBCA 0 -31,100 -100%
INFRASTRUC Value Prev Change Change (%)
TLKM 0 -4,200 -100%
TBIG 0 -6,600 -100%
JSMR 0 -5,575 -100%
PGAS 0 -2,220 -100%
ISAT 0 -3,090 -100%
INDY 0 -1,380 -100%
GIAA 0 -605 -100%
EXCL 0 -3,500 -100%
CMNP 0 -2,020 -100%
BTEL 0 0 NAN%
MINING Value Prev Change Change (%)
MEDC 0 -645 -100%
TINS 0 -915 -100%
PTBA 0 -2,350 -100%
ITMG 0 -12,750 -100%
INCO 0 -3,440 -100%
ENRG 0 -57 -100%
BUMI 0 -84 -100%
BORN 0 0 NAN%
ANTM 0 -925 -100%
ADRO 0 -1,365 -100%
MISC-IND Value Prev Change Change (%)
INDR 0 -3,440 -100%
IMAS 0 -1,565 -100%
GJTL 0 -640 -100%
AUTO 0 -1,140 -100%
ASII 0 -6,725 -100%
ADMG 0 -202 -100%
MASA 0 -520 -100%
INDS 0 -2,560 -100%
POLY 0 -66 -100%
SMSM 0 -1,495 -100%
PROPERTY Value Prev Change Change (%)
WIKA 0 -1,990 -100%
PWON 0 -610 -100%
PTPP 0 -1,725 -100%
ELTY 0 0 NAN%
CTRA 0 -1,155 -100%
BSDE 0 -1,415 -100%
BKSL 0 -119 -100%
ASRI 0 -284 -100%
APLN 0 -230 -100%
ADHI 0 -1,290 -100%
TRADE Value Prev Change Change (%)
AKRA 0 -4,080 -100%
RALS 0 -1,265 -100%
MNCN 0 -1,325 -100%
MAPI 0 -1,140 -100%
HEXA 0 -2,940 -100%
ERAA 0 -1,790 -100%
BMTR 0 -392 -100%
BHIT 0 -73 -100%
ASGR 0 -985 -100%
UNTR 0 -20,775 -100%


Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?

Bambang Rusmiadi
data yang tanggal 2 maret 2016 kok belum ada, mohon untuk tabel naik turun ditambah ada yang lima tahunan
Seputarforex
Data yang diambil adalah harga penutupan pasar di hari sebelumnya sehingga terjadi gap 1 hari. Jadi bukan data real time. Terima kasih banyak atas saran yang membangun. Kami akan pertimbangkan untuk pengembangan selanjutnya
Rian
sangat informatif bagi trader

Kesulitan Akses Seputarforex?
Silahkan buka melalui https://bit.ly/seputarforex


Alternatifnya, lakukan solusi ini jika Anda mengakses lewat:
PC   |   Smartphone